5:2-diet

En diet som går ut på att kraftigt reducera kaloriintaget två av veckans dagar. De övriga fem dagarna i veckan äter man som vanligt.

2013

Top