Boomer

En äldre eller medelålders person som inte är insatt i modern teknik och nätkultur. Boomer användes ursprungligen för att beskriva den generation som föddes efter andra världskriget. 

2020

Top