”Det är lite olyckligt […] men jag har faktiskt bara rekryterat utifrån kompetens”

Malin Johansson, marknadschef på Tre om det faktum att det enbart är kvinnor i hennes arbetsgrupp (Metro teknik 20/5-08)

maj 2008

Kommentera

Top