”Det är lite som valium light”

En man svarar på frågan varför han lyssnar på musik i offentlig miljö. En forskare vid Norges musikhögskola har skrivit en doktorsavhandling om musikspelarens funktion för storstadsmänniskor. Marie Skånland har djupintervjuat tolv Oslobor och konstaterar att många använder spelaren för att klara jobbpendling i rusningstid, oväsen, trängsel och värme, bland annat. Den känsla av kontroll som en bärbar musikspelare ger är hälsobefrämjande, enligt forskaren, uppger TT.

Kommentera

Top