Fake news

Under våren har begreppet fake news varit på var mans tunga. Begreppet har kommit att slå igenom med full kraft då det används flitigt av den amerikanske presidenten Donald Trump. I hans vokabulär tycks begreppet betyda alla typer av information som går presidenten emot. Begreppet antyder dock att det handlar om desinformation från illasinnade medier som vill presidenten ont.

2017

Top