”För vi vet att vårt lapptäcke till arv är en styrka, inte en svaghet. Vi är en nation som består av kristna och muslimer, judar och hinduer – och icketroende. ”

Ur Barack Obamas installationstal (2009-01-20).

februari 2009

Kommentera

Top