Fruktstund

En lugn samling under morgonen då barnen väljer var sin frukt som de äter medan läraren exempelvis läser högt ur en bok eller berättar något annat (Insänt av Christel)

Kommentera

Top