Hybridmöte

Ett möte där de som deltar antingen befinner sig på plats eller deltar digitalt. 

2021

Top