Fredspristagare

Att Nobels fredspris är ett politiskt pris är det väl knappast någon tvekan om. Den norska nobelkommitten brukar dock ha som regel att belöna personer eller organisationer som har uppnått något alternativt strävat eller kämpat med en eller flera frågor under lång tid. Att en pristagare belönas för sin avsiktsförklarig är däremot ovanligt. Barack Obama har varit verksam på sitt ämbete i nio månader. Han har givit många hopp om en fredligare värld – och det är värt att hylla men kanske inte med ett av världens tyngsta pris? Att årets fredspristagare är överbefälhavare för världens största krigsmakt, som dessutom ligger i krig i denna stund, är kanske också ett faktum som borde ha räknats in i den totala bedömningen av Obamas prisbarhet.

(oktober/november 2009)

Svininfluensa

Ett första dödsfall av en svininfluensasmittad svensk har nu konstaterats och skriverierna om denna nya variant av influensa har nått orkanstyrka. På www.svininfluensan.com kan du läsa allt om spridningsvägar, vaccin etc. Här kan du också se ett antal tv-inslag om the Swine Flu. Enligt experter på området är svininfluensa inte farligare än en vanlig vinterinfluensa men att fler förmodligen kommer smittas eftersom det är en ny variant. ”Svininfluensa sprids normalt inte till människor men det kan mutera eller också kan segment av arvsmassa från olika influensavirus blandas till former som gör det smittosamt från människa till människa”, skriver Wikipedia.

Pirat

En pirat är ”en person som olagligt eller utan tillstånd eller dylikt utövar en verksamhet”, enligt Svenska Akademiens ordlista. För någon med många timmars barnboksläsande bakom sig har ordet pirat något fantasifullt, äventyrligt och lite lekfullt över sig. Tröjor med piratflaggemönster finns att köpa i alla barnklädesaffärer du kan tänka dig. Kontrasten blir skarp mot de nutida piraterna, unga somaliska män utanför Afrikas kust, som med skarpladdade vapen kapar gigantiska oljetankers, kidnappar och skjuter folk som kommer i deras väg – och kräver stora lösensummor för att släppa dem levande. Den riktiga nutida piraten är en desperat människa som ser våld som vägen till makt, bort från fattigdom och elände.

De svenska piraterna är av en annan sort. Frågan är hur de de piraterna resonerar när de ”olagligt eller utan tillstånd utövar sin verksamhet”? I den kristna tidningen Dagen intervjuas en av dessa, baptisten Björn som sitter med i Piratpartiets ledning. Kan man vara kristen pirat frågar tidningen och baptisten Björn svarar: absolut. Tidningens journalist frågar i artikeln hur BB ser på budordet ’Du ska inte stjäla’? Baptisten Björn: ”Upphovsrättsintrång är ett brott i dag, men det är inte stöld. Det är två helt olika lagar. Att stjäla ska man inte göra. Det är ju obehagligt. Och kopiering är inte stöld.” Piratpartiet och The Pirate Bay ägnar sig alltså inte åt olagligheter utan åt att ”utan tillstånd eller dylikt utöva en verksamhet”, om vi tolkat deras uppfattning rätt.

Undrar också vad Piratförlagets ägare Jan Guillou och Liza Marklund tycker om att ordet ordet pirat i Sverige idag främst förknippas med folk som inte tycker att upphovsrätt är något att visa någon direkt respekt för? Förlagsnamnet signalerar idag något annat än vad det gjorde 1999 då det som en uppstickare i en förlagsbransch med några styrande jättar var ett friskt alternativ, som stod på upphovsmannens/författarens sida.

 

(april-maj)

Mikroblogg

Möjligheterna att meddela oss med andra ökar konstant. Om den riktiga kommunikationen mellan människor också gör det är väl mindre säkert. Ibland påminner alla nya bloggar och andra vägar att publicera sig om den gamla sketchen som drev med det folkpartistiska förslaget att ge alla åldringar ett eget rum på långvården. I sketchen ser man en gamling i rullstol som sitter och stirrar in i den kala väggen i sitt egna rum och ropar: Hallå! Idag har många av oss egna rum (hemsidor, bloggar, mikrobloggar) men är det något som lyssnar när vi ropar?

Mikrobloggarna är en förhållandevis ny företeelse. Det innebär i korta drag att du via till exempel Twitter eller Bloggy kort och koncist kan berätta för omvärlden vad du gör, tänker och känner. Förstärker dessa bloggar det offentliga samtalet eller är det bara ett nytt sätt att sprida dynga på. Utan tvekan både och.

En annat nytt forum att meddela sig på är Newsmill, det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt, som det står på hemsidan och vidare: ”Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Här kan du omedelbart medverka i debatten. Du kan kommentera och skriva egna inlägg som publiceras på hög nivå eller medverka genom din blogg”. På sidan kan du också milla, det vill säga med en färgmarkör visa vad just du tycker om ett ämnesord eller ett namn. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Varsågod: tyck, välj – och publicera.

(jan/feb 2009)

Obamania

Det var ett tag sedan en amerikansk president väckte sådan kärlek men Barack Obama är nu givetvis namnet på allas läppar. Fler tror på Obama än på Gud, citerade Mona Sahlin i något tv-program strax efter att valet var avgjort. Och just nu är förväntningarna skyhöga på denne talens gigant.

På Urban Dictionary kan du läsa mer om de elaka definitionerna av hur denna besatthet tar sig uttryck.

Passa också på att läsa om mannen som skriver många av Barack Obamas fantastiska tal, via denna länk till Aftonbladet – Jon Favreau är hans namn.

(november/december 2008)

Fru Gårman

På senare tid har det könsneutrala tänkandet fått ett allt starkare genomslag. Senast i raden är Vägverkets nya Herr Gårman-skyltar, som i ny version blivit Fru Gårman. Denna satsning är ett kraftfullt slag i luften, har en del hävdat och ett löjets skimmer har lagt sig över den nya satsningen. För vad väntar runt hörnet? En helt könsbalanserad skyltflora, där det finns båda manliga och kvinnliga byggarbetare på skyltarna för Vägarbete pågår eller både män och kvinnor som håller sina barn i handen på skylten som markerar gångväg? Vad som egentligen är löjligt med att skyltarna avspeglar verkliga situationer – med både män och kvinnor – är väl i det större perspektivet egentligen ganska svårt att förstå.

Den nya skyltfloran längs våra vägar är för övrigt en historia för sig. Nyligen har vi begåvats med nya hastighetsgränser och därtill hörande skyltar. Nu för tiden får du på vissa sträckor köra de exotiska hastigheterna 40 km/h och 60 km/h, till exempel. Detta medför i praktiken att du som trafikant tvingas att försöka ta in ännu mer information för att korrekt kunna läsa av trafiksituationen. Detta är motsatt väg mot den gängse pedagogiken för att få folk att förstå och ta in mycket information – att förenkla och renodla. För att ytterligare spä på informationsflödet har man på bred front börjat använda blåa så kallade anvisningsmärken med texten Max 30 km/tim. Dessa ska dock inte tolkas som att det är maxgräns på 30 km/h där, utan att det rekommenderas att du kör max 30 km/h. Det är dock fullt lagligt att köra 50 km/h, vilket den vanliga trafikskylten ofta visar i nära anslutning till den blå skylten. Förvirrat? Skyltinflationen stiger.

(oktober 2008)

Fadäs-maskin

Det sägs att medierna och etablissemanget i det här landet bara klarar att ha en diskussion igång samtidigt och när OS nu är över finns således åter plats för något annat i spalterna. Så även på denna sida. Lyckligtvis drar de amerikanska partikonventen igång först nu (är det en slump att de ligger efter OS?). Demokraten Obama har kungjort att hans vicepresidentkandidat heter Joe Biden, mannen som enligt elaka tungor har kallats ”fadäs-maskin”. Varför? Jo, Joe har en förmåga att prata lite för mycket, även om de stora skandalerna ännu inte kommit upp till ytan – om de existerar. Det närmaste en skandal – och något som republikanerna givetvis kommer att utnyttjai reklamkampanjer ich annat opinionsarbete – är följande minst sagt tvivelaktiga Biden-kommentar om presidentkandidat Obama: ”Ja menar, här har vi den första normala afrikan-amerikanen som är välartikulerad och begåvad och ren och en stilig kille. Jag menar, det är som i sagoböckerna”. Det uttalandet har Joe Biden senare bett om ursäkt för. Och Barack Obama har av allt att döma förlåtit honom. Nu kämpar de sida vid sida för att inta Vita-huset.

(september 2008)

Vinnarskalle

Det drar ihop sig till medaljstrider i parti och minut och vinnarskallarna ska äntligen få sina belöningar efter åratals slit och vedermödor. Nu ska de bli störst, bäst och vackrast. Sverige sänder en trupp på drygt 130 personer, fler kvinnor än män för första gången i historien. Vilka av dessa som i avgörandets stund har den rätta inställningen, timingen, förmågan och turen återstår i skrivande stund att se. Vem blir OS-undret och vem OS-fiaskot? Det tävlas i 302 grenar. Den som orkar får se.

Här några tips på bra OS-sajter: Sveriges Television , Radiosportens hemsida med bl a klassiska OS-refererat från fordom och Svd:s sajt med bland annat krönikor av Ola Wong, medaljlista och OS-programmet i sökbart format.

(augusti 2008)

FRA-lagen

Ibland blir man överraskad av kraften i en folkopinion. FRA-lagen, som är namnet på den lagändring, som ger rätt åt Försvarets radioanstalt (FRA) att bedriva utvidgad signalspaning har i engagerat i oväntat breda kretsar, synes  det. ”Avlyssningen sägs skydda mot odefinierade ‘yttre hot’. I själva verket är den nya lagen i sig ett allvarligt angrepp på det öppna och fria samhället, i och med att staten bereder sig tillträde till medborgarnas privata kommunikation”, skriver nätverket Stoppa FRA-lagen på sin hemsida (www.stoppaFRAlagen.nu). Engagemanget mot denna lag har också spritt split i det borgerliga lägret och splittrar partier. Gruppen Borgerligt nej till FRA-lagen föddes i juli och har en egen hemsida, där det bland annat framgår att gruppen anser att individens okränkbarhet och frihet är borgerliga kärnfrågor och att FRA-lagen frångår den viktiga rättssäkerhetsprincipen att enbart brottsmisstänkta medborgare ska kunna utsättas för integritetsinskränkningar av staten. Se mer på www.borgerligtnej.se . Debatten lär fortsätta i höst.

Och här ytterligare länkar till FRA-material: Aftonbladet 18/6-08

(juli 2008)

Superdelegater

I skrivande stund är det ännu inte klart vem som blir demokraternas presidentkandidat i USA. Enligt vissa medier har dock Obama inte bara flest segrar utan också stöd av flest så kallade superdelagater – och därmed i praktiken ett ointagligt försprång. De cirka 800 ”superdelegaterna” är alla personer med politiska uppdrag, till exempel senatorer och guvernörer. De deltar i partikonventet i augusti, då presidentkandidaten formellt nomineras. De är inte bundna att följa valresultatet från sin delstat utan får rösta på vilken kandidat de vill. Nu återstår att se om dessa delegater får det inflytande som det spekuleras i.

Och sist och slutligen om den demokratiske presidentkandidaten heter Obama eller Clinton. I samma veva får vi veta också veta om vicepresidentkandidaten möjligen heter Clinton eller Obama. När vi vet det är det dags för den r i k t i g a valrörelsen, då USA:s medborgare ska välja ny president: McCain eller mr/mrs X. Den 4 november vet vi (förhoppningsvis) vem det blir som ska styra världens mäktigaste land under de följande fyra åren.

(maj/juni 2008)

Vinstvarning

Vinstvarningarna duggar tätt i dessa dagar: Sony Ericsson, Stora Enso, Rottneros, ett antal storbanker med flera, är alla i samma prekära läge. Vinstvarning, detta besynnerliga ord, är nu så vanligt i spalterna att även de som har ett minimalt intresse för ekonomi har tvingats lära sig vad det betyder. Och det har alltså ingenting att göra med företagare som med gråten i halsen skamset meddelar omvärlden att de misslyckats med att hålla bolagets siffror röda. Tvärtom. De handlar alltsomoftast om gigantiska och välmående bolag, som ledset måste konstatera att den förväntade v i n s t e n blir lägre än väntat: att bolaget kanske bara gör 1 miljard i vinst detta kvartal, mot förväntade 2 miljarder. Som många andra tycker Svenska Akademien att ordet är lite besynnerligt. Åtminstone står följande i SAOL: ”Använd hellre resultatvarning”. Det ordet fick inte en enda träff på vare sig Dagens Industris hemsida eller ekonomisajten E24 eller SvDs sidor. DN använder sig dock av både ordet vinstvarning och resultatvarning.

Klicka här och kom till en artikel från E24 om färska vinstvarningar: resultatvarning
Och här om du vill läsa en artikel från Grönköpings veckoblad: Grön

(april 2008)

Gubbhyllan

Pär Nuder blev av med jobbet. Mona Sahlin önskade sig en annan ekonomisk talesman och Nuder fick gå. Nuder tillhörde Göran Perssons innersta krets och det är väl inte allt för långsökt att tro att Mona Sahlin avpolleterade Nuder för att markera sin egen linje och skapa ett tydligare eget team. Turerna kring Nuders avgång väcker dock en del frågor. Vad var syftet med den cirkusen? DN:s politiske kommentator skrev följande om saken dagen efter beskedet: ”Det normala i partier är att talesmän och företrädare officiellt avgår frivilligt och med uttalat fullt förtroende för partiledarens beslut. Men Mona Sahlin har inte den ställningen. Nuder väljer i stället att slå dörren i ansiktet på sin partiledare.” Och sätta sig på gubbhyllan, som han själv sa. Tillsammans med Bosse Ringholm. Undrar just vad de kommer att smida för planer på den bänken. För ingen kan väl på allvar tro att Pär Nuder, som påtagligt trivts i rampljuset när han efter år i kulisserna fick träda fram under Perssons tid vid makten, nu kommer att låta sig tystas av Mona Sahlin?

(februari/mars 2008)

Köttfärsfusket

Att Janne Josefsson på SVT:s Uppdrag granskning kan försätta berg är ingen nyhet. ”Valstugeskandalen” och ”Fallet Louise” är bara två exempel på granskande reportage som ställt saker på ända och fått saker att hända. ”Köttfärsfusket” nu i december avslöjade att ett antal ICA-handlare systematiskt märkt om köttfärs, som blivit gammalt enligt ”bäst-före-datum”. Med hjälp av dold kamera kunde tittarna själva se hur denna hantering gått till. Stor kalabalik har därefter utbrutit.Livsmedelsverket har fördömt hanteringen, ICA har kallat till stormöte för att klargöra den högsta ledningens uppfattning i frågan, aktien har sjunkit, en av de utpekade ICA-handlarna har lämnat bolaget efter 18 år, en förundersökningar har inletts mot de utpekade handlarna och ICA-reklamen har för en tid stoppats, för att nu följas av en reklamfilm som kommenterar den senaste händelsen.

På Uppdrag gransknings hemsida kan du se reportaget och på www.ica.se kan du se den nya reklamfilmen som kommenterar det inträffade.

(december 2007)

”Glad i hatten”

TV4:s inrikespolitiske kommentator Anders Pihlblad var nyligen på krogen med statsministerns närmaste medarbetare, statssekreterare Ulrica Schenström. Detta förevigades på bild och publicerades i Aftonbladet. Att en politiker och en journalist träffas och pratar över en öl är kanske inte så märkligt men att Tredje statsmakten sitter och pussas i en soffa med Statsmakten själv är förstås att missbruka allmänhetens förtroende. Pihlblad kommer knappast att kännas särskilt trovärdig i sin inrikespolitiska ”granskning” och bådas omdöme har kommit på skam. Förutom det omdömeslösa i att vara full tillsammans med en medierepresentant är den viktigaste frågan förstås om Schenström var jourhavande tjänsteman vid tillfället. Om detta var fallet borde det förstås leda till att hennes lämplighet på posten bör ifrågasättas. Att Fredrik Reinfeldt svarar irriterat på journalisternas frågor om ”affären” gör inte saken bättre. Han är uppenbart skakad av det som inträffat och väljer att hellre kasta tillbaka byken på journalisterna än bemöta det på ett effektivt sätt.

Enligt Anders Pihlblads vokabulär var Ulrica Schenström ”glad i hatten” under pusskvällen, hur mycket i luvan han själv var förtäljer inte historien. Frågan som hänger i luften är vem som får kasta in hatten. Eller plikta med hela huvudet.

PS1: Och knappt hade vi skrivit det då det meddelades att Schenström tar en timeout från sitt jobb. Kommer hon att komma tillbaka?

(november/december 2007)

Facebook

En del företeelser far fram som drev i de svenska tidningsspalterna – Facebook är det senaste exemplet på något som det skrivits om i snart sagt varje krönika, blogg eller nyhetsartikel den senaste tiden. Och Retorik.se vill inte vara sämre. Vad är då Facebook? Det är en så kallad community eller mötesplats på nätet. Facebook har kallats för ett Lunarstorm för vuxna, det vill säga en plats där du presenterar dig själv och håller kontakt eller skapar kontakt med avlägsna vänner, kompisars kompisar eller andra intresserade. Här kan du skriva meddelanden, skicka bilder och filmer, chatta med likasinnade i olika nätverksgrupper. Här kan du också kika på vilka dina vänners vänner är – och på så sätt kanske få kontakt med folk som du en gång var bekant med – eller vill bli bekant med. Med mera.

Facebook startades i februari 2004 av en Harvardstudent och hans tanke var från början att skapa ett forum för endast collegestudenter. Intresset växte dock och nu påstås sajten var en av de mest besökta i världen för tillfället. Idag lär det finns omkring 3o miljoner användare.

Om Facebook kommer att ge upphov till några nya svenska ord återstår att se, verben att facebooka eller ansiktsboka har redan synts i spalterna.

Via denna länk kan du skapa dig ett eget gratiskonto, sedan kan du ut och leta nya och gamla bekanta: Facebook

(September/oktober 2007)

Livspusslet

I valrörelsen i höstas talade många politiker, inte minst Fredrik Reinfeldt, om många människors dagliga kamp för att få ihop alla bitar i vars och ens livspussel. Uttrycket myntades av fackföreningen TCO, enligt egen utsago. Redan i valrörelsen 2002 drev TCO kampanjen ”Jobb, Hjärta, Familj”, där frågan om hur människor praktiskt ska få ihop sin vardag med både yrkesliv och familjeliv, stod i centrum. Ordet Livspusslet var fött.

TCO är så nöjda med sitt ord att de har registrerat Livspusslet som ett varumärke. ”Livspusslet … har nu införlivats i ordförrådet hos såväl politiker som journalister i Sverige och det är vi glada för. För ju fler som känner till ett problem, och sätter namn på det, desto större möjligheter att hitta lösningar”, skriver förbundets projektledare för Livspusslet på TCO:s hemsida. (Kanske är det vägen att gå om man vill att alla bitar ska falla på plats? Att skaffa sig en egen projektledare för Livspusslet.)

Läs mer om förbundets arbete kring frågor om föräldraskap, yrkesliv och jämställdhet via följande länk.

Läs också Karolina Ramqvists mycket intressanta artikel i Arena om det nya ordet och dess innehåll. Hon skriver bland annat: ”Idag finns livspusslet med i alla partiers retorik. På ett plan är det det största tecknet på att ett antiauktoritärt, antipatriarkalt tänkande har om inte slagit igenom så i alla fall förändrat förutsättningarna för politiska förhandlingar i Sverige. Livspusslet lägger upp det privata i offentligheten och uppgraderar hemmet och det obetalda arbete som utförs där till en riksangelägenhet. Det är ett subversivt ramverk som för tillfället fylls med mest konservativ ideologi. Det är på en gång scenen för regleringen av kvinnans villkorliga frigivning och reaktionen på densamma; en scen som feminister har snickrat på i evigheter, men som i skepnad av just ett ”livspussel” ger en möjlighet att tala om könsskillnader och jämställdhet utan att behöva nämna feminism. I valrörelsen 2006 försvann jämställdhetsfrågorna på grund av dels SVT:s Könskriget och dels fi, som fick andra partier att styra bort från jämställdhet. Det som från början varit jämställdhetsfrågor blev frågor om livspussel. Och eftersom det gemensamma i livspusslet finns till för att stötta familjen och inte tvärtom, som i folkhemmet, blir till exempel ett kristdemokratiskt vårdnadsbidrag inte en inskränkning på alla kvinnors frihet utan bara ännu ett sätt för den individuella familjen att välja att leva sitt liv. Något som andra ska skita i.” Hela Karolina Ramqvists artikel finner du här.

(juni-augusti 2007)

Nystartsjobb

Den borgerliga regeringen har sedan årsskiftet på bred front lanserat de så kallade nystartsjobben. Bland annat har begreppet gjorts känt genom en reklamkampanj. Nystartsjobb innebär att arbetsgivaravgifterna tas bort för dem som varit arbetslösa, sjuka, förtidspensionerade eller levt på socialbidrag i mer än ett år. Syftet är att ge en morot till företag att anställa människor som tidigare haft svårt att återinträda på arbetsmarknaden.

Enligt SVT:s Rapport 3313 personer fått nystartsjobb sedan reformen infördes den 1 januari, en tredjedel av de som fått jobb hittills är utlandsfödda, uppger Rapport. Arbetsmarkandsminister Littorin har tidigare signalerat att han tror att 10 000 personer i månaden ska få nystartsjobb.

Läs mer på Arbetsförmdelingens sida: www.nystartsjobb.se

(april-maj 2007)

Rymdfeber

Veckorma före jul var rymden det återkommande temat i all svensk press. Inte för det att Kristus skulle vara uppstånden och på väg mot jorden på julaftonen, utan för att den emigrerade norsksvensken Fuglesang var på väg mot rakt motsatt håll. Efter månpromenaden 1969 har väl det svenska intresset för människor i rymden inte varit större.

I Bloggosfären har rymdhysterin också satt sina avtryck. Här några exempel:

”Visst är det lattjo att Sveriges nye hjälte är en vanlig elektriker. Vem har hört talas om att en elektriker blivit betraktad som hjälte tidigare? Men nu har en elektriker blivit hjälte bara för att arbetsplatsen är litet udda. Christer Fuglesangs viktigaste jobb under veckan är tydligen att koppla om ett antal elledningar på rymdstationen. […] Jag saknar dock den viktigaste uppgiften. Nämligen hur Fuglesang gör när han jordar?” skriver FotoLasse.se. Läs hela bloggen här

Och så här kommenterar Åsiktstorped: ”Mannen som för all framtid kommer vara känd som förste svensk i rymden klev just av linje 13 mot Norsborg vid station Skärholmen. ’Jag vill tacka svenska folket för allt stöd, och SL som gjorde resan möjlig’, sade astronauten inför medieuppbådet (en skribent från Mitt i Söderort och två bloggare). Infrastrukturminister Åsa Torstensson kunde tyvärr inte närvara, då Skärholmen av DN bedöms som ’charmig förort, så länge man slipper vara där’, men hälsade i ett telegram att ’Jag är otroligt avundsjuk på dig som får åka tunnelbana. Själv får jag bara åka taxi eller egen bil. Och ibland regeringens flygplan.’” Läs hela bloggen här.

Här fler bloggar på temat Christer Fuglesang här

Och här hittar du Christers egna ord.

(februari-mars 2007)

Klimathotet

Denna vinter har i stora delar av landet hittills mest sett ut som en ljummen höst. Snön skiner med sin frånvaro och regnoväder har lett till översvämningar på västkusten. Under den senaste tiden har vårt globala klimat också stötts och blötts i tidningar och tv. Går vi mot en snar katastrof? Det är delade meningar om det men knappt någon har väl kunnat undvika att börja reflektera över kopplingen mellan klimatet och den egna livsföringen.

På Aftonbladets egen klimathemsida har över 300 000 personer skrivit på ett löfte om att göra något av följande: byta till lågenergilampor, köra mindre bil, sänka rumstemperaturen, ta tgå i stället för bil och att åka mer kollektivt, cykla och gå. Kanske säger genomslaget att frågan nu faktiskt engagerar svenskarna. Den pessimistiske hävdar dock att Expressens kampanj om sänkt bensinskatt också lockade många för en tid sedan och att det som verkligen engagerar en stor mängd människor är frågor som rör den egna plånboken. Det är till intet förpliktigande att lova att byta ut sina glödlampor i en webbenkät.

SVT har  också dragit sitt strå till stacken. De har visat programmet Planeten och på programmets hemsida kan du finna enkla tips på vad du själv kan göra. Här finns också en diger länksamling till sidor om allt från naturvård, rättvisehandel och till exempel spel. SVT har också en hemsida om klimatet. Där konstateras till exempel att Europa i år har upplevt den varmaste hösten på 500 år.

Den förre vicepresidenten Al Gores film ”En obekväm sanning” slår fast att det är tio år kvar. Han har också sammanställt en lista på saker som du kan göra, som är ganska lik den som Aftonbladet tagit fram. Här finner du den listan.

(december-januari 2007)

Alliansregering

Sverige har enligt den nu gällande terminologin en alliansregering. Tidigare har ordet koalitionsregering varit det förhärskande när man talat om en regering som består av företrädare från flera partier. Men idag säger vi alltså oftare alliansregering. Det hela kommer sig förstås av att partierna i regeringen ingår i den så kallade Alliansen, som skapades redan innan de blev en regering. När en svensk säger ordet Alliansen vct de flesta vad han eller hon menar. Alliansen har blivit ett begrepp. En medlem i en allians kallas allierad. Få skulle dock få för sig att kalla medlemmarna i Alliansen  för ”de allierade”. ”De allierade” avser nämligen några andra – alliansen mellan staterna Storbritannien, Frankrike, USA och Sovjetunionen under Andra världskriget.

Företeelsen att ”privatisera ord” är inte ovanlig. Pressen är primus motor i att ettiketera företeelser enligt den modellen. En del företag och organisationer har också på eget bevåg tagit sig namn som signaler allvis eller försöker skapa en legitimitet att tala för samtliga i en grupp. Namnet Svenskt näringsliv, är ett sådant exempel. Talar den organisationen för hela det svenska näringslivet? Det kan synas så. Det tidigare namnet SAF – Svenska arbetsgivareföreningen signalerar helt klart något annat (SAF och Sveriges industriförbund bildade gemensamt Svenskt Näringsliv, 2001). När får vi företaget BANKEN eller den statliga myndigheten VERKET?

(november 2006)

Licensskolk

För att ha rätt att ha och använda radio och TV krävs att man betalar sin tv-licens. Tv-avgifterna finansierar public service, det vill säga Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio och Sveriges Radio. ”Sveriges folkvalda politiker har av demokratiskäl beslutat att systemet med tv-avgifter är det bästa sättet att finansiera en oberoende public service. På så sätt blir finansieringen stabil och konkurrerar inte med andra verksamheter”, skriver Radiotjänst på sin hemsida. Den åsikten delar uppenbarligen inte den nu avgångne kulturministern Stegö Cilò (m) eller migrationsministern Tobias Billström. När får den folkvalde riksdagsmannen och moderate ministern Billström stå till svars för att han i tio år – med uppsåt – ha licensskolkat och därmed brutit mot den svenska lagen, som hans bänkkkamrater i riksdagen beslutat om?

(oktober 2006)

Snackis

Detta ord, med en släng av sjuttiotal i formen, är på allas läppar. Ordet fick rejäl lyftkraft av att den förtalskampanj som riktades mot Fredrik Reinfeldt (och som senare visade sig ha en socialdemokratisk upphovsman) var betitlad ”Veckans snackis”. Numer tycks det mesta kunna bli en snackis och förvånansvärt snabbt har detta ord också letat sig in även i de mer ansedda tidningarna.

Sjuttiotalsmodet har ju redan varit inne och vänt, men först nu är sjuttiotalsspråket på ingång. Kanske är fler is-ord att vänta, kanske rentav en renässans för pojknamnen med y i slutet.

(september 2006)

Fit Sliq

Det är inte lätt att hitta anslående och säljande namn på varor och tjänster. Men frågan är om inte Hennes & Mauritz nu har hittat det optimala namnet på sin nya jeanskollektion. För gratis publicitet får de iallafall och bilder på byxmodellen har redan publicerats i åtminstone någon av kvällstidningarna. ”Vi strävar efter namn på våra produkter som ska beskriva dess egenskap och som är gångbara på den internationella marknaden” säger Anna-Carin Björne, presschef på H&M, till Dagens Nyheter.Tydligen har bolaget den här gången dock glömt bort att ta reda på hur väl namnet passar på den svenska marknaden. Eller?

Hennes & Mauritz är väl knappast kända för att dra sig för sexanspelningar i kampanjer och butiksskyltning. Den rumpputande modellen Anne Nicole Smith i bolagets underklädeskampanj kring jul för några år sedan hade förstås som enda syfte att väcka så mycket uppmärksamhet som möjligt. Och, oj vilken utdelning företaget fick. Till och med på DN:s kultursidor publicerades bilden och H&M tackade och tog mot. Hur marknadsstrategiskt namnet på oralsexbyxan Fit Sliq är, låter vi dock vara osagt. Men nog får bolaget åter mycket publicitet. Och all publicitet är som bekant god publicitet.

Se även följande artikel i DN om H&M:s nya samarbete med Madonna: DN Ekonomi

(juni/juli 2006)

Fågelinfluensa

Minns ni Creutzfeldt–Jakobs sjukdom? Minns ni jakten på de galna korna och masslakten i dess spår? 1990-talets stora samtalsämne har vi så när hunnit glömma när larmen om fågelinfluensa nu briserar. Varje dag rapporteras om enstaka döda djur funna i Sverige, som bär på smittan. Frågan de flesta ställer sig idag är väl om vi behöver vara rädda för en pandemi (ännu ett nytt ord vi lärt oss på senare tid, världsepidemi). Smittskyddsinstitutet skriver lugnande att det största hotet mot människan inte är fågelinfluensan i sig, utan risken att den ska ge upphov till en helt ny influensavariant som har förmågan att sprida sig snabbt bland människor. Hur stor den risken är verkar svårt att svara på.

Att kreativiteten följer i larmrapporternas spår kan man utläsa av en kort surfning på nätet. På www.fagelhysteri.se kan du finna och köpa t-shirts med texter som ”Stanna inomhus: Fågelhysterin sprider sig”. På sajten www.influensaskydd.se kan du finna ”den unika nanomasken”, som sägs skydda mot influensan. Den går att beställa för endast 399 kr inklusive moms…

Frågor och svar om galna ko-sjukan finns på Livsmedelsverkets hemsida: Livsmedelsverket

Och på Smittskyddsinstitutets hemsida kan du läsa om fågelinfluensan: Smittskyddsinstitutet

(april/maj 2006)

Karikatyr

Den som trodde att den uråldriga karikatyren var ett förlegat sätt att väcka debatt och provocera får tänka om. Sällan har reaktionerna på en bildpublicering blivit kraftfullare och väckt en sådan vrede som bilderna på profeten Muhammed i den danska tidningen Jyllands-Posten. Debatten kring publiceringen väcker en lång rad frågor. Vad var det egentliga syftet med att publicera bilderna? Varför blir reaktionerna så enormt våldsamma fyra månader efter publiceringen? Kan detta leda till en ännu större konflikt?

Det är enligt islam förbjudet att avbilda profeten Muhammed. Att någon trots detta väljer att publicera sådana bilder är enligt den muslimska världen mycket provocerande. Att det görs i ett västland, som bland annat engagerat sig på USA:s sida i Irak, spär troligen på reaktionerna ytterligare. Enligt frilansjournalisten Salam Karam hänger de våldsamma reaktionerna också ihop med det nyligen genomförda valet i Palestina. ”Genom att peka ut Danmark som den värsta fienden försöker man fiska islamistiska röster, det är helt ett politiskt spel”, säger han till SvD.

Vilka vidare följder konflikten får är förstås omöjigt att svara på. Brinnande ambassader, bombhot och massprotester kan, enligt experterna, följas av sprängattentat. ”Det värsta som kan hända är att det utvecklas till en kamp mellan den muslimska världen och väst. Då kommer vin Laden med flera att skicka tackkort till Fogh-Rasmussen och Jyllands-Postens chefredaktör för den bästa gåva de skänkt dem. Det ger vind i segel för de islamistiska krafterna”, säger Mohammad Fazlhashemi, universitetslektor vid Umeå universitet till SvD.

Ordet karikatyr kommer från italienskan caricare, som betyder överlasta, överdriva och har i sin tur kopplingar bakåt till senlatinets carrico – lasta på en vagn. Nu, om inte förr, vet vi att vagnen kan vara fylld med brännstoff.

(mars 2006)

Transponder

Ordet på alla stockholmares läppar i början av januari 2006 är transponder. Den övriga delen av befolkningen är kanske inte lika uppdaterade på vad detta ord betyder. Eller snarare: Inte så intresserade. Smaka samtidigt på det vackra nyordet trängelskatt och sammanhanget kanske klarnar. Transponder är namnet på den lilla kombinerade sändaren och mottagaren, som bilisterna förväntas montera i sina bilar. Via den och ett autogiro betalar du avgiften – om du inte gillar att betala manuellt förstås – eller tänkt stjäla någon annans registreringsskylt.

Det är inte sällan som lokalnyheter som gäller Stockholm på något magiskt sätt får vingar och blir riksnyheter. Försöket med avgifter för bilister i huvudstadens centralare delar, som startade den 3 januari, kan nog kallas en sådan. Sällan har väl så mycket skrivits om något som trots allt rör en ganska liten del av den svenska befolkningen. Vi önskar bilisterna lycka till och ber er ha i minne att det hela bara handlar om något så världsligt som miljön.

(jan/feb 2006)

Katastrofkommission

Ordet på allas läppar är katastrofkommission. Den katastrofkommission som den första december, anförd av Johan Hirschfeldt, presenterade sin syn på hur regeringen skötte sig i samband med Tsunamikatastrofen för snart ett år sedan.

Mer finns att läsa på www.katastrofkommissionen.se.

(november/december 2005)

Skype

I USA används ordet skype som en synonym till att telefonera över nätet. Kanske är ordet på väg hit och vågar vi då gissa på en försvenskning enligt normalmönstret. Vi kommer alltså snart att skypa eller kanske till och med skajpa.

Att sedan skype rimmar på hype är en helt annan historia fast det är ju inte var dag som ett delvis svenskt företag säljs till ett amerikanskt bolag för 2,6 miljarder dollar, särskilt inte då företaget i fråga är tre år gammalt.

(september/oktober 2005)

Könsmaktsordning

Ordet på allas läppar, åtminstone om man vill vara politiskt feministiskt korrekt är: könsmaktsordning. Eller heter det kanske könsmaktordning? Så nytt är ordet att det ännu inte hittat in i Nationalencyklopedin och tills dess är det väl fritt att använda det lite som man vill, för att beskriva något som man inte uppskattar.

Dessutom låter ju ordet i sig kraftfullt, negativt och strukturellt, på ett – vågar man skriva det – nästan manligt vis. Vem skulle kunna försvara en könsmaktsordning?

(augusti 2005)

Sudoku

Sifferpusslet som plötsligt är i allas hand i sommarhängmattan kom till Japan redan på 1980-talet. (En första version lär ha skapats i USA redan 1979).

Till Europa kom det under 2004 då flera engelska dagstidningar började publicera Sudokos.

(juli 2005)

Nationaldagen

För första gången är så nationaldagen en helgdag och förvirringen är stor kring hur vi nu ska hantera denna nya företeelse. Ska vi bli som norrmän nu? Eller finns det andra förebilder? Den 6 juni har sedan 1916 varit ”Svenska flaggans dag” till minne av Gustav Vasas val till Sveriges konung 1523 och för antagandet av 1809 års författning. Men nu är dagen alltså uppgraderad till helgdag. Priset betalades av Annandag pingst, som numer är en vanlig enkel vardag.

(juni 2005)

Uppgivenhetssyndrom

Under våren har ett nytt begrepp hörts i Sverige. Det handlar om ett apatiskt tillstånd som ett antal asylsökande barn hamnat i. Ett tillstånd som fått namnet uppgivenhetssyndrom. Läkarna och forskarna verkar inte kunna finna någon enkel förklaring och inget blir hellre enklare av att detta verkar vara ett syndrom som framförallt drabbat flyktingbarn i Sverige. Dessutom tyckts i synnerhet barn från forna Sovjetunionen och före detta Jugoslavien ha drabbats. Över 400 kända fall har dokumenterats.

På det politiska planet har debatten tidvis gått hög om hur man ska behandla dessa barn. Förslag har väckts om att ge barnen och deras familjer uppehållstillstånd, men förslaget röstades ner i Riksdagen.Ett antal studier pågår i alla fall och förhoppningen är att man ska kunna finna en lösning och en behandling som fungerar.

(maj 2005)

Design

I Göteborg är temat för vetenskapsfestivalen ”fysik och design”.
Överallt smyger sig ordet in. Designåret till ära.

Plötsligt inser vi att allt är design – om inte annat så dålig design.

(april 2005)

Feministparti

Ordet på allas läppar nu i mars är feministparti. Ska det bli ett sådant? Och vad betyder det i så fall för svensk politik?

Kvinnodagen bjöd på ett antiklimax: Ingen Gudrun Schyman presenterade något nytt parti. Istället lanserade Marita Ulvskog, socialdemokraternas partisekreterare, en kvinnolista med namnet Feministas och tog därigenom initiativet.

Den fjärde april lanserade Schyman och ett antal andra feminister det alla väntat på: Feministiskt Initiativ F! 
Som uttalat fi leder tankarna till ”den lede” dito.

(mars 2005)

Tsunami

Detta japanska ord (som betyder ”hamnvåg”) tog sig in i vår vokabulär genom den fruktansvärda katastrof som drbbade Indiska Oceanen den 26 december 2004 och som dödade över 280 000 människor. 

Enligt Nationalencyklopedin är tsunami ”en långvågig havsvåg eller flodvåg som orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred…På djupt vatten är förhållandet mellan våghöjd och våglängd så liten att vågen passerar obemärkt. Nära kusten bromsar emellertid vågen upp och tornar samtidigt upp sig…” 

(januari/februari 2005)

Blogg

Blogg kommer från engelskans blog som i sig är en är en förkortning av ”weblog”. Webloggen är en slags dagbok eller dagboksliknande kommentar som publiceras på nätet.

Bloggarna utmärks av att de uppdateras ofta och i sin utformning i regel är enkla textkommentarer utan tjusig layout, bilder eller illustrationer.

Över Jargong_scen0 bloggar finns på http://www.weblogs.se/mypage

(december 2004)

Flyttkedjor

I många delar av landet råder det bostadsbrist, främst i storstadsregionerna. Två nya undersökningar slår nu fast att det i kampen mot bostadsbrist inte är en så dum idé att bygga stora exklusiva lägenheter, som kritikerna har hävdat. Förklaringen ligger i att de tjusiga nyproduktionerna sätter igång flyttkedjor, som i senare led frigör en billig etta för den som efterfrågar det.

Konsultföretaget Temaplans nya undersökning av konsekvenserna av nyproduktion i Stockholmsregionen visar att varje nyproducerad lägenhet i genomsnitt gav 4,2 hushåll en ny bostad, varav 1,2 var nya på bostadsmarknaden. Undersökningen visar också, enligt SvD den 3/10, att flyttkedjorna ökar proportionellt i förhållande till boendekostnaden per kvadratmeter. En nybyggd central 5:a eller 6:a ger nästan åtta hushåll en ny bostad, en nybyggd 1:a i en förort ger bara drygt två hushåll en ny bostad.
Frågan är väl om inte bostadsbyggarna kan göra både och – bygga både stort och smått. Ju fler flyttkedjor desto bättre. (oktober/november 2004)

Badtunna

”Här planeras ‘statskuppen'” kunde man läsa i Expressen i slutet av augusti. Hemma hos centerns Maud Olofsson i Högfors skulle de borgerliga partiledarna under ett dygn smida hemliga planer. Inte nog med ränksmideri, man skulle dessutom plocka svamp, vandra i skogen och bada i badtunnan.

Mediedrevet for norrut och politikerna poserade glatt i vardagskläder och såg alldeles särskilt vanliga ut. Detta var konspirationen. Som ett kompisgäng på klassåterträff. Nuskulle Göran få, där han satt djupt intrasslad i budgetförhandlingarnas oenighet. 

Det blev inget dopp i tunnan – kanske vågade man inte riskera en nakenchock (se tidigare månadens ord) – men som symbol gjorde den ändå nytta. (september 2004)

Realityserie

okusåpan är borta. Länge leve dokusåpan. Då ord blir utnötta uppfinner vi nya eufemismer (mer passande, nyare eller mindre stötande termer). Då dokusåpan blev utnött och dumförklarad – eller var det nu var som hände – så fanns lyckligtvis ett engelsk begrepp att ta till. Och plötsligt vågar man återigen tala om vad man tittar på på teve. (juni/juli 2004)

Social turism

Redan i november 2003 uttalade Göran Persson i Ekot att han var orolig för social turism: ”Fri rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva”, sa Persson då.Bakgrunden var att Berit Rollén, som utrett frågan, hävdade att det skulle räcka att arbeta tio timmar i veckan för att fullt ut kunna utnyttja alla sociala förmåner och sjukvård i Sverige. Hon sa bland annat att företag skull kunna sälja ”gruppresor in i det svenska asylsystemet”.

Laila Freivalds, vår utrikesminister, var starkt kritisk till detta och sa i slutet av mars 2004 i en intervju med TT: ”Jag vägrar att tolka det [uttrycket social turism], det är för mig ett obegripligt uttryck och har ingen relevans i den situation vi har i samband med utvidgningen”, i en intervju med TT. Nu är det nya EU här. Och nu har diskussionen tystnat. (april/maj 2004)

Curlingförälder

Detta ord sägs har uppfunnits av den danska psykologen Bent Hougaard. Med begrepppet menar han följande: ”Curlingföräldrar är stressade välutbildade människor vars barn ska vara succéprojekt. Om något hinder dyker upp så ska det väck”.

Föräldrarna gör allt för sina barn till vilket pris som helst annars känner de säg som misslyckade. Curlingföräldrarna sopar isen framför sina barn. Minsta motstånd måste bort. Föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan och alla utvecklande aktiviteter. Föräldrarna låter barnen bestämma allt. Resultatet blir, menar Bent Hougaard, barn som hela tiden står i centrum och totalt tappar respekten för vuxna människor. Barn som blir mer eller mindre odrägliga för alla i dess närhet (februari/mars 2004).

Blåbärsrisgrönt

Under den gångna hösten avled en av den svenska sportjournalistikens stora språkkonstnärer, Bengt Grive. Grive var en av Sveriges televisions stora namn och gjorde sig bland annat känd för sin uppfinningsrikedom i att beskriva färg och utseende på konståkningsåkarnas dräkter. Ett klassiskt ord i det sammanhanget är blåbärsrisgrönt, som enligt egen utsago egentligen var hustruns benämning på en skir grön färgnyans. Även mörkvitt är en Grive-skapelse och illustrerade en dräkt, som kommentatorn uppfattade som solkig. Bengt Grive gjorde sig också känd som en sparsmakad kommentator av tennis.  Bengt Grive fick pris av Svenska akademin för sitt språkliga handlag. Han blev 82 år gammal (januari 2004)

Naken-Janne

”Farmens finalfest urartade i ett våldsamt slagsmål. Segraren Veronika Larsson och Lena Halldin gick till attack mot Jan O Janssons organ. Målet var att slå honom på penisen.”

Nej, vi har inte hittat på raderna ovan. De är hämtade från Aftonbladet i slutet av november. Återigen har kvällstidningarna hittat en tv-kändis, som passar perfekt på löpsedeln. Förutom löpsedlar med Farmen-Åke, Robinson-Britta och Big Brother-Ulla, som är bra och säljande löpsedelsnamn på grund av sin medverkan i olika såpor (ja, nu heter väl ingen just som ovan, men ni förstår logiken) kunde man denna höst lägga till ytterligare en ingrediens. Ett säljande ord. För det måste väl vara full pott om en såpaperson – som enligt löpsedelslogik är värd uppmärksamhet i sig – dessutom kan förknippas med något så blickdragande som ordet n a k e n? (december 2003).

Nakenchock

Kvällstidningarnas löpsedelsmakare är alltsom oftast duktiga på att hitta signalord som läsaren reagerar på. Och eftersom kvällstidningar i större utsträckning än andra tidningar säljer på sina löpsedlar är en lyckad löpsedel en som får svenska folket att också köpa tidningen. Ibland är de som gör löpsedlar så kreativa att de till och med hittar på egna ord. Målet verkar vara att bilda ett nytt ord av två säljande signalord. Då blir ordet nämligen dubbelt så bra, verkar man resonera. Nakenchock är en sådan nyskapelse. Nyheten som dolde sig bakom löpsedeln handlade om sångruppen Afro-Dites val av scenkläder på Melodifestivalen 2002. Få reagerade nog nämnvärt på de omskrivna scenkläderna. Fler kommer säkert att minnas det nya ordet. Hur försäljningssiffrorna såg ut för det aktuella tidningsnumret förtäljer dock inte historien.

Läs också den svenska sajten The official home of the Nakenchock, om andra nakenchocker i kvällstidningarna (november 2003).

Top