Klimathotet

Denna vinter har i stora delar av landet hittills mest sett ut som en ljummen höst. Snön skiner med sin frånvaro och regnoväder har lett till översvämningar på västkusten. Under den senaste tiden har vårt globala klimat också stötts och blötts i tidningar och tv. Går vi mot en snar katastrof? Det är delade meningar om det men knappt någon har väl kunnat undvika att börja reflektera över kopplingen mellan klimatet och den egna livsföringen.

På Aftonbladets egen klimathemsida har över 300 000 personer skrivit på ett löfte om att göra något av följande: byta till lågenergilampor, köra mindre bil, sänka rumstemperaturen, ta tgå i stället för bil och att åka mer kollektivt, cykla och gå. Kanske säger genomslaget att frågan nu faktiskt engagerar svenskarna. Den pessimistiske hävdar dock att Expressens kampanj om sänkt bensinskatt också lockade många för en tid sedan och att det som verkligen engagerar en stor mängd människor är frågor som rör den egna plånboken. Det är till intet förpliktigande att lova att byta ut sina glödlampor i en webbenkät.

SVT har  också dragit sitt strå till stacken. De har visat programmet Planeten och på programmets hemsida kan du finna enkla tips på vad du själv kan göra. Här finns också en diger länksamling till sidor om allt från naturvård, rättvisehandel och till exempel spel. SVT har också en hemsida om klimatet. Där konstateras till exempel att Europa i år har upplevt den varmaste hösten på 500 år.

Den förre vicepresidenten Al Gores film ”En obekväm sanning” slår fast att det är tio år kvar. Han har också sammanställt en lista på saker som du kan göra, som är ganska lik den som Aftonbladet tagit fram. Här finner du den listan.

(december-januari 2007)

Kommentera

Top