”Kulturen tar oss i handen och leder oss inåt så att vi bättre förstår vilka vi är. Men handen leder oss också utåt så att vi känner igen oss i andra.”

Statsministerkandidaten Håkan Juholt nämnde ordet kultur tidigt i sitt linjetal, vilket i sig får betraktas som något mycket ovanligt. Om Juholt också i praktiken vill arbeta för att sätta kulturen i politikens centrum återstår att se.

mars 2011

Kommentera

Top