”Minskningen av skivbolagens omsättning har med övergången till en digital marknad att göra. Sedan frysen kom säljs inte så mycket is från isbilar längre, men mängden is eller behovet av den har inte minskat, så att säga.”

Peter Sunde, en av grundarna av Pirate Bay, som kommentar till att försäljningen av inspelad musik har halverats under 2000-talet (DN 2009-02-19).

april 2009

Kommentera

Top