Nystartsjobb

Den borgerliga regeringen har sedan årsskiftet på bred front lanserat de så kallade nystartsjobben. Bland annat har begreppet gjorts känt genom en reklamkampanj. Nystartsjobb innebär att arbetsgivaravgifterna tas bort för dem som varit arbetslösa, sjuka, förtidspensionerade eller levt på socialbidrag i mer än ett år. Syftet är att ge en morot till företag att anställa människor som tidigare haft svårt att återinträda på arbetsmarknaden.

Enligt SVT:s Rapport 3313 personer fått nystartsjobb sedan reformen infördes den 1 januari, en tredjedel av de som fått jobb hittills är utlandsfödda, uppger Rapport. Arbetsmarkandsminister Littorin har tidigare signalerat att han tror att 10 000 personer i månaden ska få nystartsjobb.

Läs mer på Arbetsförmdelingens sida: www.nystartsjobb.se

(april-maj 2007)

Kommentera

Top