Presentationsteknik (filmer)

Här följer några kortkorta texter och filmer på temat presentationsteknik. Filmerna är exempel på när det inte riktigt blir som man har tänkt sig – eller inte blir så bra för att man har tänkt lite tokigt – eller för att du inte har övat tillräckligt. Presentationsteknik är en färdighet. Färdigheter behöver vi träna för att blir bra på.

Inledningen

Inledningen är viktig. Det är då du länkar samman dig, publiken och ämnet. Viktigast av allt är kopplingen mellan dig och publiken.  För att kunna göra dessa kopplingar behöver du veta något om din publik.  Det är viktigare att skapa en relation med dina åhörare än att inleda med att tala om hur kompetent du är. Presentera alltså inte hela din meritlista. Om du å andra sidan känner dig fel, osäker och rädd (som fallet verkar vara i filmen) be inte heller om ursäkt för att du är där.  En inledning på temat: ”Jag är ingen talare”, väcker mest frågor eller rentav irritation hos publiken. Tänk roll! Och tro att du kan, tills du verkligen kan.

Publikkontakt

Ett bra tal är som ett samtal,  en känsla av dialog som uppkommer mellan talaren och publiken. Dialogen kan uppkomma i ett möte mellan två personer, såväl som i ett rum med 500 personer. Dialog och interaktion kan se ut på flera sätt. Men glöm aldrig att publiken är viktigast i rummet. När talet mest framstår som en dialog mellan talaren och sig själv blir resultatet sällan lyckat.

Kroppsspråk

Hur du använder ditt kroppsspråk och dina ansiktsuttryck är avgörande för hur du uppfattas. Hur uppfattas du, kanske uppfattas du inte som du tror? Det finns inget som säger att det du känner också syns utåt. Du kan känna dig snäll och vänlig men uppfattas som arg eller bestämd. Om du med ord säger att du är glad att se din publik men ser hotfull ut, är det svårt att veta vad du faktiskt vill ha sagt. Generellt sett tror vi mer på hur du säger saker än vad du säger.  Hur uppfattas du?

Tekniken

Se till att du har gott om tid i den lokal du ska tala i, så att du hinner förbereda tekniken. Fungerar projektorn? Är möblering den bästa? Ser och hör alla i publiken från alla platser? Teknikstrul stjäl tid och energi och ger dig som talare en uppförsbacke i starten.

Avslutningen

I talets slut gör du sorti, säger adjö och tackar för förtroendet. Återknyt gärna till inledningen, återupprepa ditt huvudbudskap. och koppla eventuellt till det som komma skall. Håll tiden. Även om du inte har hunnit det du tänkte, gör  inte avslutningen till en uppgiven exposé över allt du inte pratade om. Det som blev det blev.

Presentationsteknik är en färdighet. Titta in på www.ordrum.se för att se hur vi kan hjälpa dig och din arbetsplats kring konsten att tala så att andra vill lyssna.