Sekundärkränkt

När man blir kränkt å någon annans vägnar.

2017