Svininfluensa

Ett första dödsfall av en svininfluensasmittad svensk har nu konstaterats och skriverierna om denna nya variant av influensa har nått orkanstyrka. På www.svininfluensan.com kan du läsa allt om spridningsvägar, vaccin etc. Här kan du också se ett antal tv-inslag om the Swine Flu. Enligt experter på området är svininfluensa inte farligare än en vanlig vinterinfluensa men att fler förmodligen kommer smittas eftersom det är en ny variant. ”Svininfluensa sprids normalt inte till människor men det kan mutera eller också kan segment av arvsmassa från olika influensavirus blandas till former som gör det smittosamt från människa till människa”, skriver Wikipedia.

Kommentera

Top