”Tvärtom kan man ju säga att han har djupa kunskaper i ämnet.”

Bo Svensson, chef på HD (Högsta domstolen) om HD-domaren Leif Thorsson som dömts för sexköp, 25 maj intervju i DN

juni 2005

Kommentera