Vårdskuld

Den vårdkö som växt sig längre under pandemin då det mest akuta har fått gå före mindre akuta medicinska ingrepp. 

2020

Top