”Vi räddade inte bara världen… eh.. inte bara bankerna…”

Den brittiske premiärministern Gordon Brown slant med tungan under en debatt i det brittiska parlamentet om den finansiella krisen. Detta väckte stor muntration hos oppositionen och fick oppositionsledaren att konstatera att de nu var bevisat och till och med på band att Gordon Brown är alldeles för upptagen med att rädda världen när han istället borde ägna krut åt att lösa de nationella problemen. (Aftonbladet-TV 2008-12-13)

december 2008

Kommentera

Top