Vad finns på sidan?

Retorik handlar om konsten att övertyga. Det är en teknik för att få in sitt budskap, något mer än att få ut sitt budskap alltså. Alla som kommunicerar har glädje av att veta något om retorik. På retorik.se närmar vi oss konsten att övertyga från flera olika perspektiv. Genom menyn i fönstrets överkant hittar du följande innehåll:

Retorikhandbok

Våra handbokssidor ger en bild av den klassiska retoriken och några kommentarer om beteende och kroppsspråk.

Stora talare

Här finns en liten samling av några kända tal och talare.

Nyord

Detta är en lista av ett nyord, värda att begrunda (från 2003 och framåt).

Citat i tiden

Denna lista Innehåller ett antal moderna citat (från 2003 och framåt) från mer eller mindre kända personer, i Sverige och världen som säger något om vår tid.

Slogan

Här har vi samlat en uppsättning mer eller mindre kända slogans som företag och organisationer använder sig av.

Kommunslogan

Här finns ett antal slogans från svenska kommuner.

Ordsprack

Här har vi samlat ordspråk och talesätt som blivit hopblandade på mer eller mindre underhållande vis.

Facksnack

Med facksnack menar vi ord och talesätt som används inom ett fackområde eller en yrkeskategori och som normalt inte hamnar i vanliga uppslagsböcker. Kolla till exempel in Taxijargongen eller Vårdjargongen.

Webbutik

Här hittar du vår webbutik med material och böcker om kommunikation.

Vad är retorik?

Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Det är också den tolkningen vi gör på denna sida. För oss är retorik läran om hur man på bästa sätt övertygar människor. Det viktiga är då inte att vara sann utan att vara sannolik – nog att bli trodd. Detta synsätt, som ytligt sett ser ut att ta lätt på sanningen, är förmodligen också orsaken till att retoriken under lång tid varit i vanrykte. Retorik är en teknik. En kraftfull teknik. Och det är också därför man måste väga in moraliska synpunkter innan man använder den.

Under medeltiden ansågs retoriken vara den högre utbildningens förnämsta ämne. Retoriken var ett av de obligatoriska ämnena i många av västerlandets skolor ända in på 1800-talet. Retoriken fick ett uppsving i Sverige under 1990-talet och idag undervisas det åter i retorik på flera universitet och högskolor. Den klassiska retoriken handlar om att tala övertygande inför en grupp åhörare. Den kan ses som en del av dagens bredare retorikbegrepp där fler sätt att övertyga, även med hjälp av bilder och text, ingår. Det mesta av den klassiska retoriken går dock att tillämpa även på annat än rena talarsituationer.