Taxi 13

Polisbil

Tipstack till Björn

Insändare

Tack till Joselito i Umeå för orden i Taxispråksjargongen.

Vinkkund

Kund som vinkar in en taxi från trottoaren.

Tur

Se körning.

Trunk

Bagageutrymme i bilen.

Taxisväng

Sväng, gärna över heldraget! (Vanligt förekommande i större städer)

Taxistolpe

Taxistolpen, stolpe märkt ”taxi”, förr utrustad med en telefon, där många taxichaufförer spenderar en stor del av dygnets arbetstimmar.

Stolpe

Se taxistolpe.

Sväng

Se körning.

Strö

Kund upptagen vid taxistolpen, eller som vinkkund vid rännstenen. Taxiuttryck i Umeå.

Skrajsnara

Bilbälte. Lärdes även ut av en del överhettade trafikskolor på 70-talet. Man ansågs vara skrajsen av sig om man tog på bälte under lektion. (Tack till Gun L-L!)

Rulltaxa

Ej fastpris, priset beräknas utifrån tid och körsträcka.

Påslag

Den fasta avgiften som initierar rulltaxan.

Lyktan

Upplyst taxiskylt på biltaket. Tänd anger ledigläge medan en släckt markerar upptaget.

Körning

Färd med kund i taxin.

Kortis

Kortkörning, där beloppet normalt inte överstiger 70 kronor.

Fegsnöre

Säkerhetsbälte (se även skrajsnara)

Fastpris

I förväg fastställt pris mellan två platser. Fastpriset påverkas inte av hur lång tid resan tar.

Drägg

Fredags- och lördagskvällsklientel.

Bom

Förbeställd körning som inte blir av då kunden inte dyker upp.

Top