Insändare

Tack till Joselito i Umeå för orden i Taxispråksjargongen.

Bom

Förbeställd körning som inte blir av då kunden inte dyker upp.

Drägg

Fredags- och lördagskvällsklientel.

Fastpris

I förväg fastställt pris mellan två platser. Fastpriset påverkas inte av hur lång tid resan tar.

Fegsnöre

Säkerhetsbälte (se även skrajsnara)

Kortis

Kortkörning, där beloppet normalt inte överstiger 70 kronor.

Körning

Färd med kund i taxin.

Lyktan

Upplyst taxiskylt på biltaket. Tänd anger ledigläge medan en släckt markerar upptaget.

Påslag

Den fasta avgiften som initierar rulltaxan.

Rulltaxa

Ej fastpris, priset beräknas utifrån tid och körsträcka.

Skrajsnara

Bilbälte. Lärdes även ut av en del överhettade trafikskolor på 70-talet. Man ansågs vara skrajsen av sig om man tog på bälte under lektion. (Tack till Gun L-L!)

Strö

Kund upptagen vid taxistolpen, eller som vinkkund vid rännstenen. Taxiuttryck i Umeå.

Sväng

Se körning.

Stolpe

Se taxistolpe.

Taxi 13

Polisbil

Tipstack till Björn

Taxistolpe

Taxistolpen, stolpe märkt ”taxi”, förr utrustad med en telefon, där många taxichaufförer spenderar en stor del av dygnets arbetstimmar.

Taxisväng

Sväng, gärna över heldraget! (Vanligt förekommande i större städer)

Trunk

Bagageutrymme i bilen.

Tur

Se körning.

Vinkkund

Kund som vinkar in en taxi från trottoaren.