Ackis

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Blåsa

Kontrollera promillehalt genom utblås i alkometer (Tack MSK. Chrille)

Bölar

Biträdande överläkare, se ölar.

Bonken

Barnonkologmottagningen

Brännan

Brännskadeavdelningen.

Chölen

Chefsöverläkaren (utalas Sjölen)

Dela dosett

Distribuera läkemedel i en liten aks med 7×4 små fack, märkta med veckodagarnas namn och fyra klockslag. Används hos människor som har svårt att komma ihåg att ta sina läkemedel. (Tack till Maria Vestin)

Doktor

Legitimerad läkare (även om han/hon saknar doktorsexamen)

Elvisa

Att registrera i det elektroniska vårdinformationssystemet (Tack, Ulrika Wedberg)

Hepa nålen

Fylla en intravenös plastkanyl med lågdosheparin, ett läkemedel som motverkar att det blir stopp i kanylen. (Tack till Maria Vestin)

Joura

Ha jourtjänstgöring. (Tack MSK. Chrille)

Kandidater

Medicine kandidater, blivande läkare.

Kopplad

Sjukköterska som ansvarar (är kopplad ) till flera avdelningar. Ofta nattetid. (Tack MSK.Chrille)

Ölar

Överläkare, se bölar.

Öronbarn

Barn med många öroninflammationer.

På papper

Vårdad enl. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (Tack MSK. Chrille)

Pat.

Patient(en).

Paxa

Skriva in i journalsystemet Pax (Tack Karin Stephansson)

Polopare

Patient som genomgått poliklinisk operation, dvs en operation som inte kräver att patienten ligger kvar över natten.

Poxa

Att med ett instrument på finger/öronsnibb mäta syresättningen.

Tack Gunilla.

Pulsa

Ta pulsen.

Rappa

Skriva rapport (Tack till Åsa Pehrsson)

Sprita

Att använda handsprit (Tack Lena Stjernström och Ebba Burman)

Sticka

Ta blodprov

Tappa

Tömma patient på urin då han/hon inte själv klarar av det. (Tack till Robert Lindholm.)

Tempa

1) Ta temperaturen, även 2) stigande feber.

Toxa

Genom labbtest eller urinsticka kontrollera om det finns droger i urinen. (Tack MSK. Chrille)

Uskar

Undersköterskor.