Poxa

Att med ett instrument på finger/öronsnibb mäta syresättningen.

Tack Gunilla.

På papper

Vårdad enl. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (Tack MSK. Chrille)

Pat.

Patient(en).

Öronbarn

Barn med många öroninflammationer.

Ölar

Överläkare, se bölar.

Uskar

Undersköterskor.

Toxa

Genom labbtest eller urinsticka kontrollera om det finns droger i urinen. (Tack MSK. Chrille)

Tempa

1) Ta temperaturen, även 2) stigande feber.

Tappa

Tömma patient på urin då han/hon inte själv klarar av det. (Tack till Robert Lindholm.)

Sticka

Ta blodprov

Sprita

Att använda handsprit (Tack Lena Stjernström och Ebba Burman)

Rappa

Skriva rapport (Tack till Åsa Pehrsson)

Pulsa

Ta pulsen.

Polopare

Patient som genomgått poliklinisk operation, dvs en operation som inte kräver att patienten ligger kvar över natten.

Paxa

Skriva in i journalsystemet Pax (Tack Karin Stephansson)

Kopplad

Sjukköterska som ansvarar (är kopplad ) till flera avdelningar. Ofta nattetid. (Tack MSK.Chrille)

Kandidater

Medicine kandidater, blivande läkare.

Joura

Ha jourtjänstgöring. (Tack MSK. Chrille)

Hepa nålen

Fylla en intravenös plastkanyl med lågdosheparin, ett läkemedel som motverkar att det blir stopp i kanylen. (Tack till Maria Vestin)

Elvisa

Att registrera i det elektroniska vårdinformationssystemet (Tack, Ulrika Wedberg)

Doktor

Legitimerad läkare (även om han/hon saknar doktorsexamen)

Dela dosett

Distribuera läkemedel i en liten aks med 7×4 små fack, märkta med veckodagarnas namn och fyra klockslag. Används hos människor som har svårt att komma ihåg att ta sina läkemedel. (Tack till Maria Vestin)

Chölen

Chefsöverläkaren (utalas Sjölen)

Bölar

Biträdande överläkare, se ölar.

Brännan

Brännskadeavdelningen.

Bonken

Barnonkologmottagningen

Blåsa

Kontrollera promillehalt genom utblås i alkometer (Tack MSK. Chrille)

Ackis

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Top