Vad finns på retorik.se?

Retorik handlar om konsten att övertyga. Det är en teknik för att få in sitt budskap, något mer än att få ut sitt budskap alltså. Alla som kommunicerar har glädje av att veta något om retorik. På retorik.se närmar vi oss konsten att övertyga från flera olika perspektiv. Genom menyn i fönstrets överkant hittar du följande innehåll:

Retorikhandbok

Våra handbokssidor ger en bild av den klassiska retoriken och några kommentarer om beteende och kroppsspråk.

Stora talare

Här finns en liten samling av några kända tal och talare.

Nyord

Detta är en lista av ett antal nyord, värda att begrunda (från 2003 och framåt). Finns under rubriken Språkligheter.

Citat i tiden

Denna lista Innehåller ett antal moderna citat (från 2008 och framåt) från mer eller mindre kända personer, i Sverige och världen som säger något om vår tid. Finns under rubriken Språkligheter.

Slogan

Här har vi samlat en uppsättning mer eller mindre kända slogans som företag och organisationer använder sig av. Finns under rubriken Språkligheter.

Kommunslogan

Här finns ett antal slogans från svenska kommuner. Finns under rubriken Språkligheter.

Ordsprack

Här har vi samlat ordspråk och talesätt som blivit hopblandade på mer eller mindre underhållande vis. Finns under rubriken Språkligheter. Finns under rubriken Språkligheter.

Fackjargong

Med fackjargong menar vi ord och talesätt som används inom ett fackområde eller en yrkeskategori och som normalt inte hamnar i vanliga uppslagsböcker. Kolla till exempel in Taxijargongen eller Vårdjargongen.