Språkligheter

På retoriksidan har vi också samlat ett antal språkligheter.

Ord i tiden

Detta är en lista av ett ord i tiden, värda att begrunda (från 2003 och framåt).

Citat i tiden

Denna lista Innehåller ett antal moderna citat (från 2003 och framåt) från mer eller mindre kända personer, i Sverige och världen som säger något om vår tid.

Slogan

Här har vi samlat en uppsättning mer eller mindre kända slogans som företag och organisationer använder sig av.

Kommunslogan

Här finns ett antal slogans från svenska kommuner.

Ordsprack

Här har vi samlat ordspråk och talesätt som blivit hopblandade på mer eller mindre underhållande vis.

Facksnack

Med facksnack menar vi ord och talesätt som används inom ett fackområde eller en yrkeskategori och som normalt inte hamnar i vanliga uppslagsböcker. Kolla till exempel in Taxijargongen eller Vårdjargongen.

 

Top