Språkligheter

På retoriksidan har vi också samlat ett antal språkligheter.

Ordsprack

Med ordsprack menar vi ordspråk som blivit sammanblandade med varandra eller bara nästan är som det ursprungligen var tänkt. Ser mer här.

Fackjargong

Fackjargong är ord som du vanligtvis inte hittar i en ordlista men som har en betydelse för dem som befinner sig i respektive fack. Ser mer här.

Slogans

Slogans är små korta beskrivande meningar som företag och organisationer använder sig av för att tydliggöra sin identitet. Ser mer här.

Kommunslogans

Många kommuner har skaffat sig en egen slogan. Här finns vår lilla samling. Ser mer här.