Screentryck

Tryckmetod där färgen förs på genom en duk av finmaskig väv där de områden man önskar infärgade skurits ut ur duken.

Provtryck

Testversion med riktiga färger och utformning.

Passmärke

Märken som gör att det blir lättare att få en bra passning i 4-färgstryck. (Tack till Danne.)

Konto

Kund, kunden är ett konto i bokföringen.

Guldägget

Den mest prestigefyllda tävligen inom svenska reklambransch. Anordnad av Sveriges reklamförbund.

Guldnyckeln

Tävlingen Guldnyckeln belönar direktmarknadsföring som, oavsett media, åstadkommer respons som är mätbar. Det innebär att kampanjen/aktiviteten ska leda till intressesvar, personlig kontakt, köp eller annan aktiv handling som har registrerats och är mätbar.

Falsmärken

Märken som markerar var ett papper ska falsas.

Falsa

Vika, t ex ett pappersark.

Dummy

Förenklad testversion av t ex trycksak.

Copywriter

Ord och formuleringsansvarig.

AD

Formgivare.

Top