VÅPen

Vårbudgetpropositionen

SB

Statsrådsberedningen (statsministerns kansli)

Rätts

Rättsekretariatet (finns på alla departement)

RK

Regeringskansliet.

Propp

Proposition.

Pol Sak

Politiskt sakkunnig.

MR

Mänskliga rättigheter.

Listan

Listan över regeringsärenden.

Försvarsdepartementet.

Fi

Finansdepartementet (särskilt i budgettider.)

FA

Förvaltningsavdelningen.

Dep

Departement.

Bp

Budgetpropositionen.

68:an

Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68.

Top