Torrepa

Gå igenom ett stycke utan att spela det.

Rulader

Snabba tonslingor i vokalmusik (Tack, Jan H Börjesson!)

Riff

Kortare gitarrmelodi/slinga som ofta används som stomme i pop/rocklåtar (Tack till Jonathan)

Påse

Musikgenre, jfr engelskans bag.

Porta

Portabel inspelningsutrustning.

Jamma

Spela ihop, gärna improviserat.

Häng

Hänger i tempot på ett förhoppningsvis skönt o tight sätt.

Top