Bakljus

Belysning ovanför och bakom skådespelarna.

Black (out)

Scenisk effekt när allt ljus släcks på scenen.

Blockera

Inte acceptera en idé som någon kastat fram i en improvisation.

Bubba

Att förbereda/ställa i ordning något bakom scenen inför föreställning. T.ex. lägga rätt rekvisita på rätt plats eller placera ut kläder för snabba ombyten. (Insänt av Mikael Henriksson)

Byxor

Svart tyg som ofta klär väggarna i scenrummet.

Improvisation

Att spela utan att ha manus, att skapa i ögonblicket.

Italienare

En snabbgenomgång där man läser upp sina repliker mycket fort (Insänt av Mikael Henriksson. Tack också till Caroline Donath)

Joina

Att härma sin motspelare i improteater (Tack, Ola Aurell)

Kollationering

Första genomgång och genomläsning av en föreställning.

Manus

Samling av pjäsens alla repliker och annat.

Pundare

Tyngd som används för att hålla stående kulisser (t.ex. höga skärmar) på plats. (Tack till Mikael Henriksson)

Rör i taket på teatern som man hänger t ex strålkastare i.

Reading

Uppläsning av manus.

Siamesa

Att härma sin motspelare i improteater (Tack, Ola Aurell)

Teatersport

En lek där två lag tävlar mot varandra i improviserad teater. En av upphovsmännen är Keith Johnstone.