Co-living

Boende där hyresgästerna delar på gemensamma ytor såsom kök. En modern form av kollektivt boende. 

2021

Domedagsskrollande

Överdriven förbrukning av ångestframkallande mediarapportering. 

2021

Post-covid

En rad olika symtom som återstår efter genomgången covidinfektion.

2021

Hybridmöte

Ett möte där de som deltar antingen befinner sig på plats eller deltar digitalt. 

2021

Pandemihund

Antalet införskaffade hundar ökade i landet under pandemin. Detta ord hänvisar till just dessa fyrbenta vänner. 

2021

Zoomtrötthet

Psykisk uttröttning som ett resultat av att ha spenderat allt för många timmar i videomöten. Används även för att beskriva utmattningen som uppstår vid andra videomötestjänster än zoom. 

2021

Vaccinpass

Intyg på att vaccination mot covid-19 genomförts. Dessa används för att få tillträde till vissa ställen och aktiviteter. 

2021

Coronabubbla

En situation där samvaro med andra personer än de man bor med begränsas. Detta som en metod för att minska smittspridningen av covid. 

2021

Cancelkultur

En form av aktivism som riktar sig mot framträdande profiler och kändisar med kontroversiella åsikter. Ändamålet är att tysta ner dessa och frånta dem deras mediaplattform.

2020

Vårdskuld

Den vårdkö som växt sig längre under pandemin då det mest akuta har fått gå före mindre akuta medicinska ingrepp. 

2020

Boomer

En äldre eller medelålders person som inte är insatt i modern teknik och nätkultur. Boomer användes ursprungligen för att beskriva den generation som föddes efter andra världskriget. 

2020

Intimitetskoordinator

En person som ser till att intima scener i film eller teater går rätt till och att alla involverade känner sig bekväma. 

2020

Kanskeman

En man som inte vill stadga sig eller sätta en titel på relationen men som samtidigt vill få ut fördelarna av ett förhållande. 

2020

Hobbyepidemiolog

Någon som uttalar sig i olika covid-relaterade frågor med samma självsäkerhet som om hen vore utbildad expert inom området. 

2020

Flockimmunitet

Flockimmunitet är ett indirekt skydd mot smittsamma sjukdomar som uppstår när en stor andel av en befolkning har utvecklat immunitet mot en sjukdom. Och immun blir man genom att ha varit sjuk eller genom vaccin. Sveriges strategi har inte varit flockimmunitet säger Folkhälsomyndigheten men säger samtidigt att det enda sättet att få spridningen av coronaviruset att stanna av är att man uppnår just flockimmunitet i beflockn… förlåt befolkningen. Flocken, det är vi.

2020

Armbågshälsning

En hälsning armbåge mot armbåge, vanlig under spridningen av viruset covid-19, som ett sätt att förhindra smittspridning. Joe Biden och Bernie Sanders, de dåvarande kandidaterna till att bli Demokraternas presidentkandidat,  inledde en debatt med en sådan hälsning.

2020

Corona

Egentligt namn Covid-19. Det virus som spriddes över världen under våren 2020.

2020

Sharenting

Att flitigt dela med sig av sina barns liv via sociala medier genom bilder och videor utan barnens samtycke. 

2019

Klimatnödläge

En akut situation där omedelbara insatser krävs för att minska negativ klimatpåverkan. 

2019

Deepfake

En bild, video eller ljudupptagning som manipulerats på ett såpass övertygande sätt att det blir svårt, eller närapå omöjligt, att skilja från verkligheten. 

2019

Menskonst

Beskriver normbrytande, feministiskt och uppseendeväckande konst som inte nödvändigtvis behöver ha med mens att göra. Har troligen sitt ursprung i Liv Strömqvist konstserie ”The Night Garden” i Stockholms tunnelbana.

2019

Gretaeffekten

Den effekt på människors beteende som uppkom genom Greta Thunbergs aktion ”Skolstrejk för klimatet”, som inleddes utanför Riksdagshuset i augusti 2018.

2019

Flossa

En dans där armarna hålls raka och svingas från sida till sida samtidigt som höfterna förflyttas i sidled. 

2018

Incel

Från engelskans ”involuntary celibacy” Används främst om män som lever i ofrivillig celibat.

2018

Nätläkare

Läkare som man kunde komma i kontakt med via en app i mobiltelefonen.

2018

Flygskam

Den skam – över att generera mängder av växthusgaser – man förväntades känna då man tog flyget i stället för andra fortskaffningsmedel.

2018

Plogga

Kombinera joggning med att plocka skräp. Görs ofta i form av en gruppaktivitet.

2017

Sekundärkränkt

När man blir kränkt å någon annans vägnar.

2017

Hållbarhet

Ordet är gammalt med har under året kommit att beskriva allt fler ting och därmed blir betydelsen allt vagare. Under årets Almedalsvecka användes begreppet i allt från ett hållbart arbetsliv (hälsa), hållbara processer (effektivitet), hållbar produktion (miljö) eller hållbara affärsrelationer (korruption).

2017

Killgissa

Prata om något man egentligen inte har särskilt mycket kunskap kring men får det att låta som om man vet exakt vad man pratar om. I själva verket gissar man bara.

2017

Fake news

Under våren har begreppet fake news varit på var mans tunga. Begreppet har kommit att slå igenom med full kraft då det används flitigt av den amerikanske presidenten Donald Trump. I hans vokabulär tycks begreppet betyda alla typer av information som går presidenten emot. Begreppet antyder dock att det handlar om desinformation från illasinnade medier som vill presidenten ont.

2017

Mukbang

Ett fenomen som går ut på att man äter och samtalar med sin publik samtidigt som man spelar in sig själv och lägger ut det på internet.

2016

Gig

Gigekonomi och gigjobb är två vanliga avledningar från ordet gig. Detta har kommit att betyda ett arbete eller arbetsliv där man istället för fasta anställningar arbetar i kortare gig. I regel saknar arbetstagarna i gigekonomin den trygghet som ett fast jobb innebär.

2016

Mansplaining

Termen beskriver ett sätt att att förklara saker för någon annan på ett fördummande vis och därmed antyda att den man förklara något för är dum. Mansplaining, som termen antyder, handlar ofta om mäns sätt att beskriva något för en kvinna.

2016

Filterbubbla

Skräddarsydda sökträffar på nätet som filtreras fram utifrån varje individs sökhistorik.

2016

Fomo

Förkortning för det engelska begreppet ”Fear of missing out”. Den konstanta rädslan för att missa något viktigt. 

2016

Dumpstra

Att leta efter och ta för sig av sådant som kastats, gäller framför allt mat. 

2015

Groupie 

Till skillnad från begreppet ”Selfie” där man tar en bild på sig själv tar man i en ”Groupie” foto på sig själv tillsammans med en grupp.

2015

Cosplay

Sysselsättning, ibland i form av stora konvent, där deltagarna klär ut sig till fiktiva figurer från tv, film, serietidningar. Ordet kommer från en japansk sammandragning av det engelskans ”costume play”.

2015

Klittra

Kvinnlig onani. Vinnarordet i den omröstning RFSU utlyste i november 2014 för att hitta ett ord som saknades.

2015

EU-migrant

EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i ett annat EU-land för att förbättra sin materiella eller sociala situation, ofta använt om romer från Rumänien och Bulgarien som försörjer sig på tiggeri i Sverige.

2015

Trollfabrik

Grupperingar av nättroll som arbetar med att vidareförmedla arbetsgivarens propaganda via internet.

2015

 

 

Icke-binär

En person som varken definierar sig som man eller som kvinna. Exempelvis kan en icke-binär känna sig som både man och kvinna, någonting mittemellan eller inget av dem.

2014

Attefallshus

Attefallshuset, uppkallat efter civil- och  bostadsministern Stefan Attefall (kd) är ett litet hus som får byggas utan bygglov. Hos Boverket står det: ”Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).”

Den stora frågan är om husets namn blir lika långlivat som Friggeboden.

2014

Mellanförskap 

Beskrivs som en känsla som en person med ursprung i mer än en kultur kan känna. Resulterar i att personen blir rotlös och inte känner sig välkommen i någon av kulturerna eftersom hen inte blir accepterad.

2014

Fotobomba 

När någon saboterar ett foto genom att medvetet eller omedvetet dyka upp i bilden.

2014

5:2-diet

En diet som går ut på att kraftigt reducera kaloriintaget två av veckans dagar. De övriga fem dagarna i veckan äter man som vanligt.

2013

Hypa

Att vara energisk, på gränsen till överexalterad inför någonting.

2013

Ogooglebar

En del ord får oväntat snabb spridning. När Svenska språkrådet listar årets nyord brukar dessa ord listas i diverse tidningar och tidskrifter. En försumbar del av dessa ord överlever någon längre tid. Kanske kommer dock ett av nyorden från den senaste listan att leva länge. Ordet är ogooglebar. Det amerikanska bolaget Google gillar inte ordet. Eller rättare sagt: de gillar inte den gällande definitionen. Den lyder: ”Något som inte går att hitta på webben med en sökmotor”. Google kontaktade Språkrådet och förklarade att det i definitionen av ordet tydligt borde framgå att det endast handlar om sökningar i deras sökmotor och inte om vilken sökmotor som helst. 

-De ville att deras varumärke skulle vara med i definitionen men vi ansåg att det inte gick eftersom ordet inte längre syftar på varumärket utan har fått en mer generell betydelse, säger språkvårdaren Lena Lind-Palicki på Språkrådet till Sveriges television.

För att slippa en juridisk strid med Google valde Språkrådet helt enkelt att stryka ordet från nyordlistan. Som protest mot sökmotorbjässen förväntar Retorik.se nu att googlare runt om i landet kommer att krydda sin vokabulär med ordet ogooglebar och på pin kiv mena sökningar i  – Yahoo. 

2013

Hikikomori

På japanska ”den som drar sig undan”. Beskriver fenomenet där en person, oftast en ung person, isolerar sig i hemmet under en längre tidsperiod. Många gånger ligger rädsla till grund för beteendet.

2013

Top