Rippa

Stjäla kod från någon annan.

Parsa

Försöka tolka och förstå, en bit kod.

Nästla

Lägga in kod, som samspelar med annan kod, i koden. Jfr engelskans nestle.

Kod

Programkod, själva språket ett program är skrivet med.

Häck

Se Burk.

Fulkod

Se spaghettikod.

Krascha

Sluta fungera, se Dyka.

Dyka

Sluta fungera, krascha. Gäller särskilt en server eller större dator.

Burk

Dator, se häck

TBRS

The big red switch, avstängningsknappen på en dator.

Zonkad

Fullständigt slut, tom i huvudet.

Blåsa

Att ”blåsa en dator” betyder att man ominstallerar allt.

Automagiskt

När man inte vet varför en strulande kod helt plötsligt funkar. Man har gjort ändringar på flera ställen och vet inte vilken kombination som gjorde att det började funka. (Tack till Anders Bergqvist!)

Avlusa

Ta bort skräpkod och ”skriva rent” koden.

Admin

Administratör, person med ansvar för en eller flera datorer.

Spaghettikod

Dåligt programmerad kod, som är alla programmerares gissel, när man är satt att försöka hitta en felprogrammering.

Top