Admin

Administratör, person med ansvar för en eller flera datorer.

Avlusa

Ta bort skräpkod och ”skriva rent” koden.

Automagiskt

När man inte vet varför en strulande kod helt plötsligt funkar. Man har gjort ändringar på flera ställen och vet inte vilken kombination som gjorde att det började funka. (Tack till Anders Bergqvist!)

Blåsa

Att ”blåsa en dator” betyder att man ominstallerar allt.

Burk

Dator, se häck

Dyka

Sluta fungera, krascha. Gäller särskilt en server eller större dator.

Krascha

Sluta fungera, se Dyka.

Fulkod

Se spaghettikod.

Häck

Se Burk.

Kod

Programkod, själva språket ett program är skrivet med.

Nästla

Lägga in kod, som samspelar med annan kod, i koden. Jfr engelskans nestle.

Parsa

Försöka tolka och förstå, en bit kod.

Rippa

Stjäla kod från någon annan.

Spaghettikod

Dåligt programmerad kod, som är alla programmerares gissel, när man är satt att försöka hitta en felprogrammering.

TBRS

The big red switch, avstängningsknappen på en dator.

Zonkad

Fullständigt slut, tom i huvudet.