Dega/Degla

Baka ut, eller leka med, deg.

Dola

Att med hjälp av en ramsa (typ Ole Dole Doff) räkna fram vem som exempelvis ska få en sak. Om man är oense kan man således ”dola” om vem som ska få rätt. (Insänt av Lena Finnström)

Fiskdamm

Lek där man med en litet metspö fiskar upp saker, t ex lappar med något på.

Fröken

Förskolepedagoger, oavsett kön

Fruktstund

En lugn samling under morgonen då barnen väljer var sin frukt som de äter medan läraren exempelvis läser högt ur en bok eller berättar något annat (Insänt av Christel)

Galonisar

Galonbyxor, överdragsbyxor gjorda av plastbestruken väv.

Kissa

Barn som behöver gå på toaletten.

Kissig

”Jag behöver kissa” alt. ”Behöver du kissa?” (Tack till Agneta Nordberg)

Läsvila

De barn son inte sover efter lunchen får sitta och läsa tillsammans med en pedagog.

Liggvila

När barnen ligger ner och vilar efter lunchen. (Tack till Anna Stålhammar)

Mellis

Mellanmålet som förtäres på eftermiddagen

Pärla

Arrangera plastpärlor (tidigare kallade indianpärlor) på s k pärlplatta. Även i betydelsen ”pärla halsband”, dvs trä pärlor på ett snöre. (Tack, Irene Gröndahl med flera)

Plupp

Knappnålslika plastföremål i olika färger, som går att fästa på en plastplatta med hål.

Pluppa

Arrangera pluppar, se plupp.

Prick

Symbol (olika för varje barn) som markerar barnet sittplats på (morgon)samlingen.

Pussla

Lägga pussel.

Pyssla

Måla, klippa, klistra eller snickra

Rygga

Ryggsäck.

Sagostund

Stund då man samlas och läser eller berättar en saga.

Samling

Stund, oftast på morgonen då alla barnen samlas.

Sångsamling

Stund då man samlas och sjunger tillsammans.

Sittvila

De lite större barnen får sitta och vila en stund efter lunch. (Tack till Anna Stålhammar)

Sprita

Att använda handsprit (Tack Lena Stjernström)

Städning

När alla barn städar upp