Sångsamling

Stund då man samlas och sjunger tillsammans.

Städning

När alla barn städar upp

Sprita

Att använda handsprit (Tack Lena Stjernström)

Sittvila

De lite större barnen får sitta och vila en stund efter lunch. (Tack till Anna Stålhammar)

Sagostund

Stund då man samlas och läser eller berättar en saga.

Samling

Stund, oftast på morgonen då alla barnen samlas.

Rygga

Ryggsäck.

Pärla

Arrangera plastpärlor (tidigare kallade indianpärlor) på s k pärlplatta. Även i betydelsen ”pärla halsband”, dvs trä pärlor på ett snöre. (Tack, Irene Gröndahl med flera)

Pyssla

Måla, klippa, klistra eller snickra

Pussla

Lägga pussel.

Prick

Symbol (olika för varje barn) som markerar barnet sittplats på (morgon)samlingen.

Pluppa

Arrangera pluppar, se plupp.

Plupp

Knappnålslika plastföremål i olika färger, som går att fästa på en plastplatta med hål.

Mellis

Mellanmålet som förtäres på eftermiddagen

Läsvila

De barn son inte sover efter lunchen får sitta och läsa tillsammans med en pedagog.

Liggvila

När barnen ligger ner och vilar efter lunchen. (Tack till Anna Stålhammar)

Kissig

”Jag behöver kissa” alt. ”Behöver du kissa?” (Tack till Agneta Nordberg)

Kissa

Barn som behöver gå på toaletten.

Galonisar

Galonbyxor, överdragsbyxor gjorda av plastbestruken väv.

Fröken

Förskolepedagoger, oavsett kön

Fruktstund

En lugn samling under morgonen då barnen väljer var sin frukt som de äter medan läraren exempelvis läser högt ur en bok eller berättar något annat (Insänt av Christel)

Fiskdamm

Lek där man med en litet metspö fiskar upp saker, t ex lappar med något på.

Dola

Att med hjälp av en ramsa (typ Ole Dole Doff) räkna fram vem som exempelvis ska få en sak. Om man är oense kan man således ”dola” om vem som ska få rätt. (Insänt av Lena Finnström)

Dega/Degla

Baka ut, eller leka med, deg.

Top