Berättelser

Vad menar vi med berättelse?

Med en berättelse menar vi en återgivning av något som hänt – eller något som verkar ha hänt. En berättelse kan beskriva en kort flöde eller ett långt, men på denna sida hyllar vi särskilt den korta berättelsen, ögonblicket fångat i ord: betraktelsen, om man vill.
Det finns många tekniker och begrepp med koppling till berättande. Här är några av de begrepp som vi brukar använda i våra kurser i presentationsteknik och berättarteknik.

Patos

Patos är en av retorikens tre sätt att övertyga enligt Aristoteles. Patos innebär att man använder sig av tekniker som talar till känslan och övertygar genom att lyssnaren berörs eller upprörs. Berättelsen är en av de kraftfullaste teknikerna för att åstadkomma detta. Många stora talare bygger sina tal kring berättelser.

Corporate storytelling

Termen corporate storytelling används för att beskriva det berättande som organisationer använder sig av för att ge företaget eller organisationen liv. Berättelser kan lyfta fram kvaliteter hos företaget som gör organisationen unik, de kan användas för rekrytering eller de kan användas för att klargöra vad man menar med abstrakta begrepp.

Kändelse

Kärnan i en effektiv berättelse är ofta beskrivningen av “känslan man kände”. I avsaknad av ett bra begrepp för att beskriva känslan i händelsen brukar vi använda oss av vårt alldeles egna ord Kändelse®.

In medias res

Detta betyder ordagrant ”händelsens centrum” och tekniken handlar om att börja berätta mitt i ett dramatiskt skeende.

Top