Alliansregering

Sverige har enligt den nu gällande terminologin en alliansregering. Tidigare har ordet koalitionsregering varit det förhärskande när man talat om en regering som består av företrädare från flera partier. Men idag säger vi alltså oftare alliansregering. Det hela kommer sig förstås av att partierna i regeringen ingår i den så kallade Alliansen, som skapades redan innan de blev en regering. När en svensk säger ordet Alliansen vct de flesta vad han eller hon menar. Alliansen har blivit ett begrepp. En medlem i en allians kallas allierad. Få skulle dock få för sig att kalla medlemmarna i Alliansen  för ”de allierade”. ”De allierade” avser nämligen några andra – alliansen mellan staterna Storbritannien, Frankrike, USA och Sovjetunionen under Andra världskriget.

Företeelsen att ”privatisera ord” är inte ovanlig. Pressen är primus motor i att ettiketera företeelser enligt den modellen. En del företag och organisationer har också på eget bevåg tagit sig namn som signaler allvis eller försöker skapa en legitimitet att tala för samtliga i en grupp. Namnet Svenskt näringsliv, är ett sådant exempel. Talar den organisationen för hela det svenska näringslivet? Det kan synas så. Det tidigare namnet SAF – Svenska arbetsgivareföreningen signalerar helt klart något annat (SAF och Sveriges industriförbund bildade gemensamt Svenskt Näringsliv, 2001). När får vi företaget BANKEN eller den statliga myndigheten VERKET?

(november 2006)

Kommentera

Top