”De har fått Titanic-syndromet, de tror att de är odödliga”

Sjöfartsverkets ställföreträdande rederichef Johnny Lindvall kritiserar de stora passagerarbåtarna som trafikerar Östersjön och som nu frusit fast i isen. Enligt honom har befälhavarna ignorerat Sjöfartsverkets varningar om att isläget var bekymmersamt och därför hamnat i den prekära situationen att inte komma vare sig framåt eller bakåt. ”Ansvaret vilar på varje fartygs befäl men det är naturligtvis viktigt att de lyssnar på isbrytarnas befäl som har den bästa bilden av hur det ser ut på plats. Allt annat är orutinerat”, säger han till SvD. Viking Lines vd tillbakavisar dock kritiken och säger att varningen om läget kom för sent. (2010-03-05)

mars 2010

Kommentera

Top