Doktor

Legitimerad läkare (även om han/hon saknar doktorsexamen)

Kommentera

Top