Dola

Att med hjälp av en ramsa (typ Ole Dole Doff) räkna fram vem som exempelvis ska få en sak. Om man är oense kan man således ”dola” om vem som ska få rätt. (Insänt av Lena Finnström)

Kommentera

Top