Fastpris

I förväg fastställt pris mellan två platser. Fastpriset påverkas inte av hur lång tid resan tar.

Kommentera

Top