Flygskam

Den skam – över att generera mängder av växthusgaser – man förväntades känna då man tog flyget i stället för andra fortskaffningsmedel.

2018

Top