FRA-lagen

Ibland blir man överraskad av kraften i en folkopinion. FRA-lagen, som är namnet på den lagändring, som ger rätt åt Försvarets radioanstalt (FRA) att bedriva utvidgad signalspaning har i engagerat i oväntat breda kretsar, synes  det. ”Avlyssningen sägs skydda mot odefinierade ‘yttre hot’. I själva verket är den nya lagen i sig ett allvarligt angrepp på det öppna och fria samhället, i och med att staten bereder sig tillträde till medborgarnas privata kommunikation”, skriver nätverket Stoppa FRA-lagen på sin hemsida (www.stoppaFRAlagen.nu). Engagemanget mot denna lag har också spritt split i det borgerliga lägret och splittrar partier. Gruppen Borgerligt nej till FRA-lagen föddes i juli och har en egen hemsida, där det bland annat framgår att gruppen anser att individens okränkbarhet och frihet är borgerliga kärnfrågor och att FRA-lagen frångår den viktiga rättssäkerhetsprincipen att enbart brottsmisstänkta medborgare ska kunna utsättas för integritetsinskränkningar av staten. Se mer på www.borgerligtnej.se . Debatten lär fortsätta i höst.

Och här ytterligare länkar till FRA-material: Aftonbladet 18/6-08

(juli 2008)

Kommentera

Top