Friskt kopplat, hälften brunnet

Elektrikerhumor

Kommentera