Insändare

Tack till Joselito i Umeå för orden i Taxispråksjargongen.

Kommentera

Top