Licensskolk

För att ha rätt att ha och använda radio och TV krävs att man betalar sin tv-licens. Tv-avgifterna finansierar public service, det vill säga Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio och Sveriges Radio. ”Sveriges folkvalda politiker har av demokratiskäl beslutat att systemet med tv-avgifter är det bästa sättet att finansiera en oberoende public service. På så sätt blir finansieringen stabil och konkurrerar inte med andra verksamheter”, skriver Radiotjänst på sin hemsida. Den åsikten delar uppenbarligen inte den nu avgångne kulturministern Stegö Cilò (m) eller migrationsministern Tobias Billström. När får den folkvalde riksdagsmannen och moderate ministern Billström stå till svars för att han i tio år – med uppsåt – ha licensskolkat och därmed brutit mot den svenska lagen, som hans bänkkkamrater i riksdagen beslutat om?

(oktober 2006)

Kommentera

Top