”Men det handlar inte längre om att vänta i generationer, utan om en betydligt kortare tid”

Biskop Caroline Krook är nöjd med att det inte blev en kvinnlig ärkebiskop eftersom en kvinnlig företrädare fått svårt att möta företrädare för andra kyrkor i världen på ett jämlikt sätt. Hon tror dock på en kvinnlig ärkebiskop på sikt.

mars 2006

Kommentera

Top