”Men konst ska ju engagera och väcka debatt”

Hörbys kommunalråd Lars Ahlqvist (M) uttalar sig om debatten kring att han avmålas som romersk legionär på en monumentalmålning i det utbyggda kommunalhuset. Förutom motivet (konstnären vill knyta ihop nutid med dåtid och verket innehåller också Jesus och tre av Hörbys präster i en golgatavandring), tyckte en och annan Hörbybo att det varit på sin plats att upphandla uppdraget, att konstnären inte borde vara kompis med nämnda kommunalråd och att summan på 600 000 kronor var väl tilltagen. Men konst ska ju engagera och väcka debatt, som sagt. 

Kommentera

Top