Olof Palme, 23 december 1972

Nedan följer ett tal som Olof Palme höll den 23 december 1972, efter att USA hade bombat Hanoi.

Ur ”Hanoi-talet”

”Därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien.

 Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. 

Där har våldet trimuferat, men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden: 
Hanoi – julen 1972.”

—

Källa: Sveriges Utbildningsradio AB

Ljudexempel

Så här lät det: ”Därför är bombningarna…”

Kommentera

Top