Påslag

Den fasta avgiften som initierar rulltaxan.

Kommentera

Top