Poxa

Att med ett instrument på finger/öronsnibb mäta syresättningen.

Tack Gunilla.

Top