Presentationsteknik

Inför varje presentation finns ett par frågor som det är bra att veta svaret på för kunna sätta samman en bra presentation.

Vilken är din publik?

Hur ser din publik ut? Är publiken gammal eller ung? Är den redan insatt i det du ska tala om? Är det frivilligt att vara här eller är det obligatorisk närvaro? Är gruppen liten eller stor? Vad vet gruppen om ämnet och om dig?

Försök att formulera det du ska säga på ett vis som känns intressant och begripligt för din publik. Samma budskap måste formuleras väldigt olika beroende på vem du ska tala med. Försök att leva dig in i publikens värld.

Vem är du för publiken?

Vem är du för publiken? Är du känd eller är okänd, önskad eller är du oönskad? Är du ung eller gammal i förhållande till din publik? Är du man eller kvinna och har detta någon betydelse i talarsituationen du just ställts inför?

Om din publik inte känner förtroende för dig så måste du ägna tid åt att etablera kontakt och bygga förtroende. 

Vad är syftet?

Vad är syftet med ditt tal? Är uppgiften att underhålla, att undervisa eller informera eller rentav få folk att agera på ett eller annat sätt? Besvara frågorna:

– Vad ska publiken VETA?
– Vad ska publiken KÄNNA?
– Vad ska publiken GÖRA?

Vilka är ramarna?

Hur mycket tid har du på dig? När ska du tala? Är det strax innan lunch? Är det sent på dagen? Vad vet du om lokalen? Är den liten eller stor? Ska du stå på en scen eller på golvet? Ser folk bra? Se till att de praktiska förutsättningarna är de bästa möjliga, dra dig inte för att möblera om eller kräva trådlös mikrofon. Glöm inte att förutsättningen för att lyckas med en presentation är att publiken har det bra. Detta är viktigare än dig och din egen bekvämlighet.

Kommentera