Prick

Symbol (olika för varje barn) som markerar barnet sittplats på (morgon)samlingen.

Kommentera

Top