Pundare

Stor tung sten, inte sällan från Bremen. Används för att länka ihop Gunnebostaket.

Kommentera

Top